Wyrażenia – to zespół, co najmniej dwu wyrazów stanowiących całość synaktyczną i mających charakter nominalny. Ośrodkiem wyrażenia jest więc rzeczownik, przymiotnik imiesłów przymiotnikowy np.: fala morska, szum wody, wielce szanowny itp.

Wyrażenie szeregowe to wyrażenie złożone z dwu lub więcej wyrazów o tej samej kategorii gramatycznej, np.: zbrodnia i kara, blaski i cienie.

Zwrot – to zespół wyrazów połączonych składniowo, w którym wyraz główny ma charakter werbalny (czasownik, imiesłów przysłówkowy), np.: ruszyć z kopyta, jeść łapczywie, ściśle mówiąc.

Zwrot to również związek, w którym zwrot pełni funkcje nadrzędną wobec rozbudowanego wyrażenia, np.: wpaść w czarną rozpacz.

Frazy – jest to połączenie członów werbalnych i nominalnych, mające charakter zdania. Jednak nie każde zdanie jest frazą. Do fraz zaliczamy takie zdania, które mają charakter utarty, są powtarzane w tej samej formie. Do fraz należą więc sentencje, przysłowia, maksymy, porzekadła, powiedzonka. Najprostsza fraza to zdanie pojedyncze nierozwinięte, np.: Śnieg pada.

Frazy pozbawione jednej z głównych części zdania to frazy eliptyczne:

Pada (deszcz).

Wieje (wiatr).

Powrót

 Związki luźne - związki tworzone każdorazowo, złożone z wyrazów o znacznej łączliwości frazeologicznej, o znaczeniu niescalonym, powstającym z prostego zestawienia wartości semantycznej wyrazów składowych, np.: jeść jabłko, iść drogą.

 Związki stałe - związki nie tworzone na nowo, ale w sytuacjach odpowiednich odtwarzane. Związki stałe składają się z wyrazów o ograniczonej łączliwości frazeologicznej, w którym stosunek między znaczeniem a strukturą jest zatarty, np.: całą noc oka nie zmrużyć.

 Związki łączliwe - czyli takie związki, w których jeden z jego członów jest wymienny tylko w granicach kilku lub kilkunastu synonimów.