FRAZY - to (podobnie jak w klasyfikacji poprzedniej) – związki frazeologiczne używane jako zdania. Są to gramatycznie pełne, nie wymagające żadnych uzupełnień wypowiedzenia, które wchodzą w skład dłuższego tekstu, np.:

klamka zapadła,

wyszło szydło z worka.

ZWROTY -  frazeologizmy pełniące funkcje czasownika. Aby zbudować kompletne zdanie, trzeba zwrot uzupełnić członem nominalnym informującym o tym, do kogo lub do czego zwrot się odnosi:

ktoś zbija bąki,

ktoś siedzi na walizkach.

WYRAŻENIA RZECZOWNIKOWE  – to frazeologizmy przystosowane do funkcji rzeczowników. Mają one postać grup albo szeregów rzeczownikowych lub zaimkowych, np.:

biały kruk,

pies ogrodnika.

Wyrażenia rzeczownikowe odmieniają się przez przypadki.

 WYRAŻENIA OKREŚLAJĄCE - wyrażenie używane  tylko w jednej formie przypadkowej np.:      psim swędem,

                                                                                                                                                starej daty

lub w postaci frazy:            takie buty!

                                        ładne kwiatki!

Wyrażenia określające mogą odnosić się do rzeczowników, np.:            całą gębą (pan, żołnierz)

lub czasowników:                                                                               psim swędem (zdobył coś).

Do wyrażeń określających zaliczmy też wyrażenia porównawcze:        (cicho) jak makiem siał.

WSKAŹNIKI FRAZEOLOGICZNE – to frazeologizmy pełniące funkcje pomocnicze:

przyimków – w związku z czymś…, w oparciu o coś…,

spójników – jak i…, zarówno…,

partykuł – że też…, że…, też mi coś…

Powrót