BIBLIOGRAFIA:                                                                                                                          powrót na stronę główną

TEMAT I

1)      St. Skorupka „Słownik frazeologiczny języka polskiego” Warszawa 1985

2)      St. Skorupka „Typy połączeń frazeologicznych” [w]: „Poradnik Językowy” zeszyt 5; zeszyt 6

3)      A. M. Lewicki „Aparat pojęciowy frazeologii” [w]: „Z badań nad literaturą i językiem” 1974

4)      E. Kozarzewska „Nowsze próby klasyfikacji związków frazeologicznych” [w]: Prace Filologiczne XXVIII 1979

powrót do opracowania

TEMAT II

1)     J. Kochanowski: „Treny”, Biblioteka Narodowa Wrocław 1978, opracował J. Pelc

2)     J. Kochanowski: „Treny”, Biblioteka Narodowa Wrocław 1950, opracował T. Sinko

3)     J. Parandowski: „Mitologia”, Czytelnik Warszawa 1990

4)     R. Graves: „Mity starożytnej Grecji”, Nasza Księgarnia Warszawa 1969

5)     R. Greves: „Mity greckie”, PiW Warszawa 1968

6)     Wł. Kopaliński: „Słownik mitów i tradycji kultury”, PiW 1993

7)     St. Skorupka: „Słownik frazeologiczny języka polskiego”, Wiedza Powszechna Warszawa1985

8)     St. Skorupka: „Słownik wyrazów bliskoznacznych”, Wiedza Powszechna Warszawa 1986

9)     M. R. Mayenowa: „Słownik polszczyzny XVI wieku”, WPAN Kraków 1987

10)M. R. Mayenowa: „O języku poezji J. Kochanowskiego”, Wydawnictwo Literackie Kraków1983

11)P. Grimal: „Słownik mitologii greckiej i rzymskiej”, Biblioteka Narodowa Wrocław 1987

powrót do opracowania